• Platform Preventie Valgevaar

  dé site met relevante en actuele informatie over
  Veilig werken op hoogte

Welkom op de website van het Platform Preventie Valgevaar (PPV), dé site met relevante en actuele informatie over Veilig Werken op Hoogte (VWOH). Deze site is bedoeld voor iedereen (o.a. opdrachtgevers, adviesbureaus, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten, producenten, gebouwbeheerders werkgevers, zzp-ers en werknemers) die alles willen weten over het veilig werken op hoogte en voorkomen van valgevaar.

Doel Platform Preventie Valgevaar (PPV)

Het PPV is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met VWOH. Doel is om VWOH te stimuleren en te verbeteren; het valgevaar te reduceren door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten.

De arbeidshygiënische strategie (verder AHS) is hierbij leidend: klik hier. De AHS is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk. Dus:

 1. Gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid bij de bron daarvan voorkomen of beperken (= bronaanpak).

 2. Maatregelen gericht op collectieve bescherming hebben voorrang boven maatregelen gericht op individuele bescherming.

 3. Indien maatregelen gericht op individuele bescherming niet mogelijk zijn

 4. dan pas doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Het uitgangspunt van iedere eigenaar van een pand, beheerder van een pand, opdrachtgever en ondernemer zou moeten zijn: Ik ben een gastheer voor de mensen die in mijn pand zijn of aan mijn pand werken. Het is mijn verantwoordelijkheid, waar dat mogelijk is, te zorgen voor de veiligheid van mijn gasten.

Activiteiten PPV

De belangrijkste activiteit van het PPV is VWOH te stimuleren en te verbeteren en wel op de volgende manieren (niet limitatief):

 1. Het Toetsingskader veilig onderhoud op en aan gebouwen (TK)
  Implementatie en uitbreiding zijn speerpunt van het PPV. De arbeidshygiënische strategie, veiligheid en bereikbaarheid zijn in dit kader belangrijke begrippen. Voor meer informatie over het Toetsingskader, klik hier.
   
 2. Opleiding
  In de opleidingen voor bijvoorbeeld ontwerpers en gebouwbeheerders moet meer aandacht worden geschonken aan het mogelijk maken van VWOH. Dit blijkt op dit moment echter een brug te ver. Wel kan het Platform bemiddelen bij het brengen van kennis in organisaties en bij opdrachtgevers.
  De ondernemers moeten op brancheniveau kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om VWOH in alle procesfasen aandacht te geven.
  De uitvoerenden moeten op brancheniveau kennis en vaardigheden krijgen aangereikt om in de praktijk VWOH tot uitvoering te brengen.
   
 3. Voorlichting over VWOH
  Gericht op alle doelgroepen en in ieder geval additioneel aan de opleidingen. Voorlichting door deelnemers aan het Platform vanuit hun eigen activiteiten maar ook gezamenlijk.

 

Aangesloten leden

           

 
 
 

Agenda leden

 • Bouwend Nederland
 • CNV Vakmensen
 • FNV Bouw / Bikudak
 • NOA (afbouwbedrijven)
 • OnderhoudNL (onderhoudsbedrijven)
 • RIVM (Gezond en veilig werken)
 • Romazo (zonwering)
 • UNETOVNI (installatiebedrijven)
 • VLOK (klussenbedrijven)
 • VNO NCW

Kortom ...

Het PPV is een samenwerkingsverband van partijen die te maken hebben met VWOH. Doel is om VWOH te stimuleren en te verbeteren; het valgevaar te reduceren door de intrinsieke veiligheid van werkplekken te vergroten.


De arbeidshygiënische strategie is hierbij leidend waarbij allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daar niets aan kan worden gedaan, zijn andere maatregelen mogelijk.